Romana Руский English
Soluții de Business
Compania BASS Systems are competențe puternice și o experiență bogată în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea și integrarea următoarelor soluții de business:

Document Management Solution (DMS) Enterprise Resource Planning (ERP)
Customer Relationship Management (CRM)
Geographic Information System (GIS) Business Intelligence (BI) Business Performance Management (BPM)


Document Management Solution (DMS) este un sistem informatic (sau un set de programe informatice) utilizat să urmărească și să stocheze documentele electronice și/sau imagini ale documentelor pe suport de hârtie.

Enterprise Resource Planning (ERP) este un sistem integrat folosit de companii pentru a combina, organiza și menține datele necesare pentru operațiuni. Sistemele ERP îmbină toate operațiunile cheie ale companiei, inclusiv departamentele de producție, distribuție, financiare, de resurse umane și de relații cu clienții, într-un singur sistem software. Pentru multe companii, sistemul ERP este inima tuturor operațiunilor și forța motrice a  organizației.

Customer Relationship Management (CRM) este o strategie des utilizată, de gestionare a interacțunilor companiei cu clienții și perspectivele vânzărilor. Aceasta implică utilizarea tehnologiei pentru a organiza, automatiza și sincroniza procesele de afaceri - în special activitățile de vânzări, dar și cele de marketing, serviciile pentru clienți și suportul tehnic.

Geographic Information System (GIS) sau sistemul de informații geospațiale este un sistem care capturează, depozitează, analizează, gestionează și prezintă date referitoare la diverse locații geografice. În termeni simpli, GIS este o fuziune a cartografiei, a analizei statistice și a tehnologiei bazelor de date. GIS poate fi folosită în arheologie, geografie, cartografie, teledetecție, arpentaj, gestionarea utilităților publice, gestionarea resurselor naturale, agricultura de precizie, fotogrammetrie, urbanism, gestionarea situaţiilor de urgenţă, GIS în Contaminarea Mediului, arhitectura piesajului, navigație, video aerian și localizarea motoarelor de căutare.

Business Intelligence (BI) se referă la tehnicile informatice folosite în identificarea, extragerea și analiza datelor de afaceri, cum ar fi veniturile din vânzări pe produse și/sau departamente, sau costurile și veniturile asociate. Tehnologiile BI oferă perspective istorice, actuale și predictive referitoare la operațiunile de afaceri. Funcțiile de bază ale tehnologiilor BI sunt de raportare, procesare analitică online, analitică, analiză intelectuală a datelor, analiza proceselor de afaceri, management-ul performanței de afaceri, benchmarking, analiza intelectuală a textului și analitica predictivă.
Business Intelligence își propune să sprijine procesul de luare a deciziilor în afaceri.

Business Performance Management (BPM) constă dintr-un set de procese analitice și de management, susținute de tehnologie, ce permite companiilor să își definească obiectivele strategice și apoi să măsoare și să gestioneze performanțele în raport cu aceste obiective. Procesele de gestionare a performanțelor afacerii de bază includ planificarea financiară, planificarea operațională, modelarea afacerii, consolidarea și raportarea, analiza și monitorizarea indicatorilor cheie de performanță. BPM implică consolidarea datelor din diverse surse, interogarea și analiza datelor, și punerea în practică a rezultatelor.